Anacreon – Fr. 17

μεὶς μὲν δὴ Ποσιδηίων

ἕστηκεν, νεφέλας δ᾿ ὕδωρ

βαρύνει, Δία τ᾿ ἄγριοι

χειμῶνες κατάγουσι. 1

Poseideon

De maand Poseideon is begonnen:2

de wolken zijn van regen zwaar

en hevige stormen brengen

Zeus uit de hemel neer.


1 Het gedeelte tussen kruisen is onzeker. De tekst volgt het voorstel van de Duitse filoloog Theodor Bergk (1812-1881).

2 Poseideon was de zesde maand van het Attische jaar, meestal de laatste helft van december en de eerste van januari. In een schrikkeljaar waren er twee maanden met deze naam.