Even voorstellen

Mijn naam is Sebastiaan den Uijl. Vanuit Filosofische Praktijk Horizon werk ik als docent en begeleider van middelbare scholieren met bijzondere leerbehoeften. Ik geef ondersteunende lessen in de vakken klassieke talen en wiskunde. Daarnaast begeleid ik mijn leerlingen bij het voorbereiden op toetsen en het maken van werkstukken. Ook geef ik mentorlessen om vaardigheden als planning en organisatie te verbeteren. Ten slotte voer ik gesprekken met leerling, ouders en school over leerbehoeften en persoonlijke ontwikkeling van de leerling.

Na mijn studie aan de Universiteit Leiden (Literatuurwetenschap en Filosofie) bracht ik een studiejaar in Rome door. Tijdens dat jaar ontdekte ik dat het regulier onderwijs niet volledig aan mijn leerbehoeften had voldaan. Die ontdekking was voor mij het begin van een zoektocht naar de behoeften van bijzondere leerlingen. Op die zoektocht van ongeveer tien jaar ben ik meer over mijzelf te weten gekomen. Ik zie het nu als mijn roeping om middelbare scholieren met bijzondere leerbehoeften te begeleiden en hen al vroeg bewust te maken van hun mogelijkheden.

Toen ik terug in Nederland was volgde ik aan de Internationale School voor Wijsbegeerte in Leusden de Beroepsopleiding tot Filosofisch Practicus. Tijdens deze studie leerde ik om gesprekken met volwassenen te voeren over levensvragen. Kenmerkend voor deze gespreksmethode is dat we tijdens het gesprek proberen op het punt uit te komen waar de gesprekspartner ‘iets’ niet weet. Dit moment van bewuste onwetendheid wordt door Plato wel de aporie genoemd: verlegenheid of geen uitweg meer weten. Op deze grens van je kennis over het probleem wordt het mogelijk om een goede vraag te formuleren over wat je precies niet weet. Door met deze vraag aan de slag te gaan kom je meer te weten over je situatie: daardoor kun je ook wijzer gaan handelen. Na mijn studie heb ik enige tijd als counselor gewerkt. In de praktijk heb ik ook veel geleerd van het gedachtegoed van de stoïcijnse filosofie. Kenmerkend voor deze filosofie is het streven naar gemoedsrust door op je eigen gedachten reflecteren, met name op de vraag welke gebeurtenissen in je macht liggen en welke niet.

Enkele jaren later begon ik in Utrecht bij Novilo aan de opleiding tot Zelfstandig Talentbegeleider. Tijdens deze opleiding leerde ik om kinderen met bijzondere leerbehoeften te begeleiden. Bij Novilo schenkt men aandacht aan de brede ontwikkeling van het kind: thuis en op school, sociaal, emotioneel en intellectueel. Een ander kenmerk is dat je eerst zelf de dingen leert die je later aan de kinderen wilt leren: doorzetten bij iets waarvan je weet dat je het niet zo goed kunt, bijvoorbeeld. In 2019 begon ik mijn eigen praktijk en een jaar later studeerde ik cum laude af op de begeleiding van een leerlinge met dyslexie naar het eindexamen Latijn.

De naam van mijn praktijk laat uitkomen dat filosofie een belangrijke rol speelt in mijn leven. Filosofie of wijsbegeerte betekent onder andere: het verlangen om te weten te komen wat je nog niet weet. Dit verlangen uit zich door het stellen van vragen. Wie een vraag stelt, begeeft zich als het ware op een weg door het denken. Door het begaan van deze weg verbreedt onze geestelijke horizon zich, juist zoals de zichtbare horizon zich verbreedt wanneer we een reis maken. We komen meer te weten over de wereld en leren onszelf beter kennen. Het doel van mijn praktijk is om mijn leerlingen te begeleiden naar meer zelfkennis, zodat zij hun eigen ontwikkeling ter hand kunnen nemen.

Naast de filosofie houd ik van schrijven en wandelen. Ook beoefen ik al weer enkele jaren Tai Chi. Op onderstaande collage kun je een aantal dingen zien die voor mij belangrijk zijn: vriendschap, Griekenland, sport en natuur.